Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään yleisen ja aikuiskasvatustieteen osaamista. Opinnoissa käsitellään kasvatustieteellistä tutkimusta, koulutuspolitiikkaa ja -kulttuureja, organisaatioiden ja työelämän kehittämistä sekä oppimista, opetusta ja ohjaamista.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Aineopintojen laajuus on 35 op ja opinnot koostuvat seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (yhteensä 15 op):

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op):

  • Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op, verkkokurssi (kevät 2021)
  • Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op, verkkokurssi (toukokuu 2021, opinto-ohjelma julkaistaan 10.3.2021 mennessä).

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op) valitse toinen näistä:

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot I 5 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot I 5 op

Seminaarityö 5 op:

Huom: suosituksena on, että tutkimusmenetelmäopintojakso on suoritettu ennen seminaariin osallistumista

Jaksokohtaiset suoritustavat löytyvät opintojaksojen opinto-ohjelmista. Opinto-ohjelmat julkaistaan aina lukuvuosittain, ohessa olevat opinto-ohjelmat ovat lukuvuoden 20-21 opinto-ohjelmia.

Aineopintokokonaisuus (35 op) on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa, mutta voit opiskella myös nopeammassa tai hitaammassa tahdissa. Jos sinulla on mahdollista opiskella intensiivisesti, aineopinnot voi suorittaa jopa yhdessä vuodessa kesäopintoja hyödyntäen (esim. 1.9.2020-31.8.2021). Tällöin monia opintojaksoja suoritetaan samaan aikaan. Hyvä aika aloittaa aineopinnot on syyskuu tai tammikuu, mutta voit aloittaa aineopinnot myös kesken lukuvuotta.

Opintojen suorittamisessa suositellaan seuraavaa järjestystä: aloitetaan pakollisilla sisältöopintojen jaksoilla ja jatketaan sitten tietojen syventämistä valinnaisiin sisältöopintoihin kuuluvilla opintojaksoilla. Esimerkiksi ensimmäisenä lukuvuotena voi suorittaa valintansa mukaan kolme pakollisiin sisältöopintoihin kuuluvaa jaksoa sekä yhden valinnaisiin sisältöopintoihin kuuluvan jakson. Seuraavaan lukuvuoteen jää tutkimusmenetelmäjakso, seminaarityö ja valinnaisiin sisältöopintoihin kuuluva jakso.

Tutustu esimerkkeihin opintopoluista.