Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kasvatussosiologia, syksy 2019 5 Cr Kirjallinen työ 21.8.2019 - 25.11.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, kesä 2019 5 Cr Kirjallinen työ 2.5.2019 - 8.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, artikkeliseminaari, syksy 2018 5 Cr Kurssi 9.10.2018 - 30.10.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, 2018-2019 5 Cr Kirjallinen työ 6.9.2018 - 8.6.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, kesä 2018 5 Cr Kirjallinen työ 2.5.2018 - 9.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, artikkeliseminaari syksy 2017 5 Cr Kurssi 17.10.2017 - 21.11.2017 Helsinki Avoin yliopisto
Kasvatussosiologia, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018 5 Cr Kirjallinen työ 7.9.2017 - 9.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opit tuntemaan sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä jäsentämään koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta ja koulutusta sosiaalisena toimintana, joka tapahtuu erilaisissa sosiaalisissa prosesseissa ja yhteisöissä kuten luokkahuoneissa sekä perheissä.

Oppimateriaali

Opintojaksosta vastaavan opettajan osoittamia artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

 • Aikuiskasvatus
 • British Sociology of Education
 • European Educational Research Journal
 • Gender & Education
 • Journal of Education Policy
 • Kasvatus
 • Kasvatus ja Aika
 • Nuorisotutkimus
 • Pedagogy, Culture & Society
 • Power and Education
 • Sosiologia
 • Sukupuolen tutkimus
 • Yhteiskuntapolitiikka

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0–5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).