Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Toiminnan ja asenteiden muuttaminen on usein haastavaa. 25.10. alkavalla verkkokurssilla opit, miksi näin on.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, koulutus- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Opintojakson suoritettuasi tunnet toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta.

Opintojaksolla käsitellään toimijuuden käsitteellisiä viitekehyksiä ja niiden sovelluksia kasvatustieteissä.

Kirjallisuus (tai muu tiedekunnan määräämä kirjallisuus):

Sannino, A. (2015). The emergence of transformative agency and double stimulation: Activity-based studies in the Vygotskian tradition. Learning, Culture, and Social Interaction, 4.

Sannino, A. (2010). Teachers’ talk of experiencing: Conflict, resistance and agency. Teaching and Teacher Education, 26, 838-844.

Työskentely perustuu edellisten lisäksi kognitiiviseen dissonanssiin liittyviin artikkeleihin, esimerkiksi:

Gaulden, S. (2013). Exploring Cognitive Dissonance between College Students’ religious and Spritual Beliefs and Their Higher Education. Undergraduate Research Journal, 6.2: 82-93.

Grawronski, B. (2012). Back to the future of dissonance theory: cognitive consistency as a core motive. Social Cognition, vol. 30, No. 6, 652-668.

Harmon-Jones, E., Harmon-Jones, C. (2016). An Action-Based Model of Cognitive-Dissonance Process. Current Direction in Psychological Science, vol. 24 (3), 184-189.

Martine, M-A., Milland, L., Olive, T. (2013). Some Theoretical Consideration on Attitude, Arousal and Affect during Cognitive Dissonance. Social and Personality Psychology Compass, 7/9, 680-688.

Nolan, J., Nail, P. (2014). Further Evidence That Individuals With a High Preference for Consistency Are More Susceptible to Cognitive Dissonance. Journal of psychological research, vol. 19, No. 4, 214-220.

Richter, T., Ferraro, R. (2015). Cognitive dissonance reduction in relation to grade point average, but not to intelligence. Studia psychologica, 57, 2, 115-119

Vinski, E.J., Tryon, S. (2009). Study of a Cognitive Dissonance Intervention to Address High School Students’ Cheating Attitudes and Behaviors. Ethics & Behavior, 19 (3), 210-226.

Vaidis, D.C., Oberlé, D. (2014). Approaching opponents and leaving supporters: Adjusting physical proximity to reduce cognitive dissonance. Social Behavior and Personality, 42 (7), 1091-1098.

Asteikolla 0 - 5

Verkko-opetusta yht. 14 t sisältää luentotallenteita, ohjattuja yksilöllisiä tehtäviä ja vertaisoppimiseen perustuvaa työskentelyä sekä esseetehtävän.

Opettaja Erja Rusanen avaa kurssin sisältöä artikkelissa: Miten toiminta muuttuu?

Luentotallenteissa käsitellään muutostoimijuutta koskevia tieteellisiä artikkeleita ja teorioita. Yksilölliset tehtävät perustuvat luentotallenteisiin + tutkimusartikkeleihin. Ryhmän jäsenet lukevat toistensa tuotoksia, jonka perusteella omaa tehtävää reflektoidaan. Esseetehtävä on synteesi opettajan osoittamista tutkimusartikkeleista, reflektiosta ja jakson pakollisista artikkeleista.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 25.10.17.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Aikataulu:

vko 44 1. Artikkelitehtävä + luentotallenteet + kirjallisuus, palautus ma 6.11.

vko 45 Vertaisoppimisen periaatteilla työskentelyä + 2. artikkelitehtävä + luentotallenteet + kirjallisuus, palautus 13.11.

vko 46 Vertaisoppimisen periaatteilla työskentelyä + 3. artikkelitehtävä+ luentotallenteet + kirjallisuus, palautus ma 20.11.

vko 47-48 Esseetehtävä (yksilötyönä), joka on synteesi vko 44-46 työskentelystä + kirjallisuus, palautus 4.12.17 klo 9.00 (ensimmäinen palautusmahdollisuus) tai viimeistään 16.5.18 klo 9.00

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieten aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).