Toiminnan ja asenteiden muuttaminen on usein haastavaa. Opintojaksolla Oppiminen ja muutostoimijuus opit, miksi näin on.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, koulutus- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman tai työyhteisönsä toiminnan muuttamisesta.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Opintojakson suoritettuasi tunnet toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta.

Opintojaksolla käsitellään toimijuuden käsitteellisiä viitekehyksiä ja niiden sovelluksia kasvatustieteissä ja pääset pohtimaan, miten yksilön ja yhteisöjen toimintaa voi muuttaa. Jaksolla keskitytään muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yksilön on vaikeaa muuttaa toimintaansa tai omaksua uusia näkökulmia?
  • Miksi tieto ei useinkaan riitä muuttamaan toimintaa?
  • Miten asenteita muutetaan?
  • Mitä yhteisön toiminnan muuttaminen vaatii?
  • Millaista näkökulmaa ihmisen ajatteluun ja toimijuuteen liittyvät teoriat tarjoavat muutoksen ymmärtämiseen?

Kurssilla tarkastellaan muutosta kognitiivisen dissonanssin ja toimijuuden teorian viitekehyksistä käsin. Molemmat lähestymistavat tarkastelevat muutostilanteita ja -vaatimuksia sekä yksilöiden että organisaatioiden haasteina.

Kirjallisuus (tai muu tiedekunnan määräämä kirjallisuus):

Sannino, A. (2015). The emergence of transformative agency and double stimulation: Activity-based studies in the Vygotskian tradition. Learning, Culture, and Social Interaction, 4.

Sannino, A. (2010). Teachers’ talk of experiencing: Conflict, resistance and agency. Teaching and Teacher Education, 26, 838-844.

Työskentely perustuu edellisten lisäksi kognitiiviseen dissonanssiin liittyviin artikkeleihin, esimerkiksi:

Gaulden, S. (2013). Exploring Cognitive Dissonance between College Students’ religious and Spritual Beliefs and Their Higher Education. Undergraduate Research Journal, 6.2: 82-93.

Grawronski, B. (2012). Back to the future of dissonance theory: cognitive consistency as a core motive. Social Cognition, vol. 30, No. 6, 652-668.

Harmon-Jones, E., Harmon-Jones, C. (2016). An Action-Based Model of Cognitive-Dissonance Process. Current Direction in Psychological Science, vol. 24 (3), 184-189.

Martine, M-A., Milland, L., Olive, T. (2013). Some Theoretical Consideration on Attitude, Arousal and Affect during Cognitive Dissonance. Social and Personality Psychology Compass, 7/9, 680-688.

Nolan, J., Nail, P. (2014). Further Evidence That Individuals With a High Preference for Consistency Are More Susceptible to Cognitive Dissonance. Journal of psychological research, vol. 19, No. 4, 214-220.

Richter, T., Ferraro, R. (2015). Cognitive dissonance reduction in relation to grade point average, but not to intelligence. Studia psychologica, 57, 2, 115-119

Vinski, E.J., Tryon, S. (2009). Study of a Cognitive Dissonance Intervention to Address High School Students’ Cheating Attitudes and Behaviors. Ethics & Behavior, 19 (3), 210-226.

Vaidis, D.C., Oberlé, D. (2014). Approaching opponents and leaving supporters: Adjusting physical proximity to reduce cognitive dissonance. Social Behavior and Personality, 42 (7), 1091-1098.

Asteikolla 0 - 5

Verkko-opetusta yht. 14 t sisältäen luentotallenteita, ohjattuja yksilöllisiä tehtäviä ja vertaisoppimiseen perustuvaa työskentelyä sekä esseetehtävän.

Aikataulu:

  • vko 44: 1. artikkelitehtävä + luentotallenteet + kirjallisuus, palautus viimeistään 5.11.2018 klo 09:00.
  • vko 45: Vertaisoppimisen periaatteilla työskentelyä + 2. artikkelitehtävä + luentotallenteet + kirjallisuus, palautus viimeistään 12.11.2018 klo 09:00.
  • vko 46: Vertaisoppimisen periaatteilla työskentelyä + 3. artikkelitehtävä+ luentotallenteet + kirjallisuus, palautus viimeistään 19.11.2018 klo 09:00
  • vko 47-48: Esseetehtävä (yksilötyönä), joka on synteesi vko 44-46 työskentelystä + kirjallisuus, palautus 3.12.2018 klo 09.00 (ensimmäinen palautusmahdollisuus) tai viimeistään 11.1.2019 klo 9.00.

Luentotallenteissa käsitellään muutostoimijuutta koskevia tieteellisiä artikkeleita ja teorioita. Yksilölliset tehtävät perustuvat luentotallenteisiin + tutkimusartikkeleihin. Ryhmän jäsenet lukevat toistensa tuotoksia, jonka perusteella omaa tehtävää reflektoidaan. Esseetehtävä on synteesi opettajan osoittamista tutkimusartikkeleista, reflektiosta ja jakson pakollisista artikkeleista.

Opettaja Erja Rusanen avaa kurssin sisältöä artikkelissa: Miten toiminta muuttuu?

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 24.10.2018.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieten aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).