Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 10.1.2018
16:30 - 18:00
Ke 7.2.2018
16:30 - 19:45
Ti 6.3.2018
16:30 - 19:45
Ke 7.3.2018
16:30 - 19:45
To 8.3.2018
16:30 - 19:45
Ke 4.4.2018
16:30 - 19:45
To 5.4.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen opiskelijat:

 • Seminaariryhmiä järjestetään useita lv 2017-2018 aikana ja kaikkiin yleisen ja aikuiskasvatustieteen seminaareihin alkaa ilmoittautuminen samana päivänä eli ti 11.7.2017. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoihin sivuaineopinto-oikeuden saaneet HY:n opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka opiskelevat tiedekunnassa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuutta (35 op) sivuaineena, osallistuvat lv 2017-2018 Avoimen yliopiston toteuttamiin Seminaareihin 5 op.

  Ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen WebOodissa alkaa 14.8.17 klo 12.00.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjaukseen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieteenalasi (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Opintojaksolla perehdytään oman tieteenalan (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjaukseen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista."

Ryhmäopetus (20 t) sisältää seminaari-istunnot ja seminaarityön tekemisen. Seminaarityöskentely vaiheistetaan ideapaperin, suunnitelman ja väli- ja loppuseminaarityön tekemiseen. Opponointi sisältää ideapaperin verkko-opponoinnin sekä suunnitelman, väli- ja loppuseminaarityön opponoinnin seminaari-istunnoissa.

Info

 • ke 10.1.2018 klo 16.30-18.00

Seminaarit

 • ke 7.2.2018 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
 • ke 7.3.2018 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
 • to 8.3.2018 klo 16.30-19.45 (väliseminaari)
 • ke 4.4.2018 klo 16.30-19.45 (loppuseminaari)
 • to 5.4.2018 klo 16.30-19.46 (loppuseminaari)

Seminaarityön palautuspäivät:

 • ke 11.4.2018 klo 9.00
 • ke 2.5.2018 klo 9.00

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 10.1.18

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).