Pixabay

Aineopinnot huipentuvat seminaariin. Opintojaksolla pääset perehtymään oman tieteenalasi (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, osallistumaan seminaarityöskentelyyn ja toteuttamaan oman, tutkimustehtävään perustuvan kirjallisen seminaarityön.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 18.9.2019
16:30 - 18:00
Ke 9.10.2019
16:30 - 19:45
To 10.10.2019
16:30 - 19:45
Ti 5.11.2019
16:30 - 19:45
Ke 6.11.2019
16:30 - 19:45
To 7.11.2019
16:30 - 19:45
Ma 2.12.2019
16:30 - 19:45
Ti 3.12.2019
16:30 - 18:45
Ke 4.12.2019
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjaukseen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieteenalasi (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Opintojaksolla perehdytään oman tieteenalan (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Ryhmäopetus (20 t + OT 115 t) sisältää seminaari-istunnot ja seminaarityön tekemisen. Työskentely vaiheistetaan ideapaperin, suunnitelman ja väli- ja loppuseminaarityön tekemiseen. Väli- ja loppuseminaareissa oman työn esittelyn ja käsittelyn ohella opponoidaan toisen opiskelijan työtä. Seminaari-opponoinnin ohella järjestetään verkko-opponointia tarpeen mukaan.

Seminaarin lähitapaamisten aikataulu:

 • ke 18.9.2019 klo 16.30-18.00 info (HUOM! Pakollinen läsnäolo)
 • ke 9.10. klo 16.30 - 19.45 väliseminaari
 • to 10.10. klo 16.30 - 19.45 väliseminaari* (toteutuu vain, jos seminaariin osallistujia on yli 10)
 • ti 5.11. klo klo 16.30 - 19.45 väliseminaari* (toteutuu vain, jos seminaariin osallistujia on yli 10)
 • ke ja to 6 - 7.11. klo 16.30 - 19.45 väliseminaarit
 • ma 2.12. klo 16.30 - 19.45 loppuseminaari* (toteutuu vain, jos seminaariin osallistujia on yli 10)
 • ti ja ke 3 - 4.12. klo 16.30 - 19.45 loppuseminaarit

*Lopullinen aikataulu riippuu seminaariin osallistujien kokonaismäärästä. Aikataulu vahvistuu seminaarin käynnistyessä.

Lopullisen seminaarityön palautuspäivät:

 • ma 9.12.2019 klo 9.00
 • ma 6.1.2020 klo 9.00

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 16.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).