Kuva: Pixabay

Opintojaksolla opit tarkastelemaan ja analysoimaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä
kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä monipuolisesti sekä kriittisesti.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua ja päättyy 13.5.2019. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintojakso on lukuvuosiopetusta, mutta voit ilmoittautua vain tähän kesäkauden opetukseen, jolloin opiskeluaika on lyhyempi ja palautuspäiviä on vähemmän. Lukuvuosiopetuksessa tarjolla olevalla jaksolla on pidempi opiskeluaika ja tehtävien palautuspäiviä on enemmän tarjolla.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, koulutus- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Kasvatussosiologia.

Opit tuntemaan monipuolisesti ja tarkastelemaan kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta, koulutusta ja työelämää monipuolisesti ja kriittisesti eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaansa kuin kasvatusta, koulutusta ja työelämää laajemmin eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Opintojaksosta vastaavan opettajan eri teemoista osoittamat lähteet. Esimerkkejä teemojen kirjallisuudesta:

  • Tasa-arvo: Brunila, K. (2009). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222.
  • Lapset, nuoret, syrjäytyminen: Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes.
  • Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus: Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E., & Teittinen, A. (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.
  • Työelämä, koulutuksen markkinoituminen. Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.
  • Eronteoista: Riitaoja A. L. (2013). Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 346.

Asteikolla 0 - 5

Itsenäinen kirjallinen tehtävä, valmisteluvaiheista raportointi opettajalle.

Lopputehtävän palautuspäivä:

  • 13.06.2019

Lopputehtävän palautuksen (ja sitä edeltävän valmisteluvaiheista raportoinnin) voi tehdä Moodleen oman aikataulun mukaan, mutta opettaja tarkastaa tehtävät keskitetysti yllä mainitun päivän jälkeen. Moodlessa on opettajan antama ohjeistus tehtävien laadintaan. Viimeinen palautuspäivä tehtäville on 13.06.2019.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 02.05.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieten aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).