Kuva: Pixabay

Verkkokurssilla opit tarkastelemaan monipuolisesti ja kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä. Verkkokurssi alkaa 17.3.2020!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, koulutus- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Kasvatussosiologia.

Opit tuntemaan monipuolisesti ja tarkastelemaan kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta, koulutusta ja työelämää monipuolisesti ja kriittisesti eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaansa kuin kasvatusta, koulutusta ja työelämää laajemmin eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Opintojaksosta vastaavan opettajan eri teemoista osoittamat lähteet. Esimerkkejä teemojen kirjallisuudesta:

  • Tasa-arvo: Brunila, K. (2009). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222.
  • Lapset, nuoret, syrjäytyminen: Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes.
  • Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus: Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E., & Teittinen, A. (2013). Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.
  • Työelämä, koulutuksen markkinoituminen. Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino.
  • Eronteoista: Riitaoja A. L. (2013). Toiseuksien rakentuminen koulussa: Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 346.

Asteikolla 0 - 5

Viikottain etenevä verkkokurssi, joka vaatii aktiivista osallistumista läpi kurssin. Kirjauduthan Moodleen heti sen avautuessa 17.3.2020, sillä kurssi käynnistyy heti tuolloin. Vaiheittain etenevään suoritukseen sisältyy alkukeskustelu, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja itsenäisesti kirjoitettava tieteellinen essee.

Kurssin tarkempi aikataulu ja osatehtävien palautuspäivät löytyvät verkko-oppimisympäristö Moodlesta.

Esseen palautus 12.5.2020.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 17.03.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieten aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).