Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Orientaatio Kasvatustieteen (lastentarhan ja luokanopettajan) perusopintoihin ilmoittautuneille: ma 11.9.2017 klo 17-18.15,
paikka: ilmoitetaan myöhemmin.
Tilaisuudessa kerrotaan lastentarhan ja luokanopettajan kasvatustieteen perusopintojen opiskelusta ja opiskelukäytännöistä.
Koulutusuunnittelija KM Nina Dementjeff.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Lastentarhanopettajan opintosuunnan perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (luokanopettaja ja lastentarhanopettaja) 2 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus 3 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Valitse joku seuraavista:

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Oppimisen psykologia 5 op