Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 12.9.2018
17:00 - 18:15

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

0 euroa.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua

Kuvaus

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Orientaatio Kasvatustieteen (lastentarhan tai luokanopettajan) perusopintoihin ilmoittautuneille:

ke 12.9.2018 klo 17-18.15,

paikka: Athena, sali 107 (Siltavuorenpenger 3 A)

koulutusasiantuntija KM Nina Dementjeff