Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuus sopii varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (luokanopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja) 2 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I - eriytyvä osuus 3 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op