Kuva: Uni Material Bank

Millaista on alle kolmevuotiaiden pedagogiikka?
Millainen merkitys leikillä, vertaisryhmällä ja perheellä on kasvatuksessa?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pienten lasten parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä. Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Opintokokonaisuudessa käsitellään

  • alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä
  • siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin
  • varhaiskasvatuksen opettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa
  • vertaisryhmän merkitystä pienimmille alle 3-vuotiaille päiväkotilapsille
  • pienimpien alle 3-vuotiaiden lasten havainnoimista ja kasvatusvuorovaikutusta
  • Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus

  • 3-4 opettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot, ryhmäwebinaarit ja verkkotentti. Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Verkkoluennot:
Ma 3.8 klo. 8.15-11.45
Ti 4.8 klo. 8.15-11.45
Ke 5.8 klo. 8.15-11.45
To 6.8 klo. 8.15-11.45
Pe 7.8 klo. 8.15-11.45

Ryhmäwebinaarit:

Ti 11.8 klo 16.30-19.45
To 20.8 klo 16.30-19.45

Verkkotentit:

pe 28.8 klo 17-20
pe 2.10 klo 17-20
pe 30.10 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 30.7.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen opintoja 25 op.