Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 13.6.-1.8.21.

Kuvaus

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pienten lasten parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä. Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Opintokokonaisuudessa käsitellään

 • alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä
 • siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin
 • varhaiskasvatuksen opettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa
 • vertaisryhmän merkitystä pienimmille alle 3-vuotiaille päiväkotilapsille
 • pienimpien alle 3-vuotiaiden lasten havainnoimista ja kasvatusvuorovaikutusta
 • Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus
 • 3-4 opettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia

Asteikolla 0 - 5

Kohderyhmä: Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pienten lasten parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Aikataulu:

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.7.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus


Verkkoluennot

 • ti 3.8.21 klo 16.30-19.45
 • to 5.8.21 klo 16.30-19.45
 • ma 9.8.21 klo 16.30-19.45
 • ti 10.8.21 klo 16.30-19.45
 • to 12.8.21 klo 16.30-19.45

Ryhmäwebinaarit

 • ma 16.8.21 klo 16.30-19.45
 • ma 23.8.21 klo 16.30-19.45

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ke 1.9.21 klo 17.00-20.00
ma 11.10.21 klo 17.00-20.00
ke 24.11.21 klo 17.00-20.00

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opettajaan kurssin Moodlessa hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Tentit

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Verkkoluennot 20 t, ryhmäwebinaarit 8 t ja tentti.

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen opintoja 25 op.