Kuva: Pexels

kasvatusvuorovaikutus ja kommunikoinnin tavat

Kiinnostava johdatus varhaiskasvatusalan opintoihin, konkareille uusia näkökulmia ja tutkimustietoa aiheesta!

Opintojaksolla tutustut laaja-alaiseen tekstikäsitykseen. Kulttuureissa on monia muitakin tekstipohjaisen ilmaisun tapoja kuin puhuttu ja kirjoitettu kieli: tämä avaa moninaisia viestinnällisiä ja kielellisiä resursseja, joita voidaan käyttää, hyödyntää ja tulkita erilaisissa varhaiskasvatuksen vuorovaikutustilanteissa. Näitä asioita pääset pohtimaan tällä tutustumiskurssilla, jonka myötä pääset tutustumaan varhaiskasvatuksenopettajan opintoihin.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Jos olet Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelija Helsingin yliopistossa osallistuminen opintojaksolle on maksutonta opintosuunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön puitteissa.

Kurssisivut avautuvat 11.11.20. Ilmoittautua voi ajalla 27.9.20-26.2.21.

Avoimen opiskelijat:

HY:n Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijat:

 • Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua tälle tutustumikurssille maksutta heille varatun kiintiön puitteissa.
  • Ohjeet maksuttomaan ilmoittautumiseen saat osoitteesta siltavuori-student@helsinki.fi
  • Maksuton ilmoittautuminen ei koske perustutkinto-opiskelijoita, jotka eivät ole varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoita. Halutessaan he voivat ilmoittautua tälle Avoimen yliopiston järjestämälle opintojaksolle opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (kuten Avoimen yliopiston muutkin opiskelijat) maksamalla opintomaksun.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Tutustumiskurssi sopii varhaiskasvatuksen opettajan opinnoista kiinnostuneille ja kasvatustieteen opintoihin hakeutumassa oleville. Kurssi sopii erityisesti niille, joita kiinnostaa vuorovaikutus, laaja tekstikäsitys ja eheyttävä varhaiskasvatuksen pedagogiikka.

Tutustumiskurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa
 • osaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden

Opintojaksolla käsitellään:

 • vuorovaikutusta varhaiskasvatuksessa
 • laajaa tekstikäsitystä, monilukutaitoa sekä näitä tukevaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

Kurssin oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan verkkoalustalla.

Tutustumiskurssin arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen. Arviointiasteikko on hyväksytty-hylätty.

Suoritustapa: Asiantuntijoiden puheenvuorot + tehtävät

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 11.11.20.

Moodlen linkki ja kurssiavain opintojakson Moodleen

 • Avoimen opiskelijat: Saat ne klikkaamalla opinto-ohjelman Moodle -painiketta ja kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.Opinto-ohjelmaan kirjautuminen onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.
 • HY:n Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijat: Saat Moodlen linkin ja kurssiavaimen maksuttoman ilmoittautumisen yhteydessä (katso lisäohjeet kohdasta Ilmoittautuminen).

Asiantuntijoiden puheenvuorot

Asiantuntijoiden puheenvuorot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Voit kuunnella tallenteet itsenäisesti omalta tietokoneeltasi itsellesi sopivana aikana. Kaikki tallenteet ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen tehtävänpalautuspäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Voit valita seuraavista sinulle sopivan kurssiin kuuluvien tehtävien palautuspäivän:

 • ke 9.12.20
 • ke 24.3.21
 • ke 28.4.21

Yliopistonlehtori (varhaiskasvatuksen pedagogiikka), dosentti Sara Sintonen

Tämä tutustumiskurssi (2 op) on osa Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka (5 op) -kurssia, joka kuuluu Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin (vähintään 60 op)

Varhaiskasvatuksen opettajan (VO) opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa EDUK726 Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka (5 op) -opintojakson loppuosan (3 op) opintosuunnan omassa opetuksessa. Lisätietoja 5 op:n kurssiksi täydentämisestä saat opettaja Sara Sintoselta Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka (5 op) -opintojakson ensimmäisellä opetuskerralla.

Avoimessa yliopistossa ei tällä hetkellä ole mahdollista suorittaa 3 op:n täydennysosaa, mutta jos kiinnostut tutustumiskurssin myötä varhaiskasvatuksen opinnoista, tutustu Avoimen yliopiston muuhun Varhaiskasvatuksen opettajan opintojen opintotarjontaan verkkopalvelussamme osoitteesta: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/varhaiskasvatuksen-opettaja.