Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

  • ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
  • opetuksesta ja ohjaamisesta
  • koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
  • työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
  • kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Orientaatio Kasvatustieteen (lastentarhan tai luokanopettajan) perusopintoihin ilmoittautuneille: ma 11.9.2017 klo 17-18.15,
paikka: ilmoitetaan myöhemmin.
Tilaisuudessa kerrotaan lastentarhan ja luokanopettajan kasvatustieteen perusopintojen opiskelusta ja opiskelukäytännöistä.
Koulutusuunnittelija KM Nina Dementjeff.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Luokanopettajan opintosuunnan perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (lastentarhanopettaja ja luokanopettaja) 2 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, eriytyvä osuus 3 op
valitse itsellesi sopiva ryhmä seuraavista:

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
valitse itsellesi sopiva ryhmä seuraavista:

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op
valitse itsellesi sopiva ryhmä seuraavista:

Oppimisen psykologia 5 op