Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

  • ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
  • opetuksesta ja ohjaamisesta
  • koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
  • työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
  • kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Luokanopettajan opintosuunnan perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus (lastentarhanopettaja ja luokanopettaja) 2 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, eriytyvä osuus 3 op

Valitse joku seuraavista:

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Valitse joku seuraavista:

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Valitse toinen seuraavista:

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Valitse toinen seuraavista:

Oppimisen psykologia 5 op