Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 12.9.2018
17:00 - 18:15

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

0 euroa

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua

Kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

  • ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä
  • opetuksesta ja ohjaamisesta
  • koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista
  • työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta
  • kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Orientaatio Kasvatustieteen (lastentarhan tai luokanopettajan) perusopintoihin ilmoittautuneille:

ke 12.9.2018 klo 17-18.15,

paikka: Athena, sali 107 (Siltavuorenpenger 3 A)

koulutusasiantuntlija KM Nina Dementjeff