Mistä vuorovaikutuksessa on kyse?
Miten se vaikuttaa oppimiseen?
Pedagoginen vuorovaikutus 5 op alkaa 19.3.!

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.3.2018
16:30 - 19:45
Ma 26.3.2018
16:30 - 19:45
Ma 9.4.2018
16:30 - 19:45
Ma 23.4.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustut vuorovaikutukseen tutkimuskohteena ja opit jäsentämään vuorovaikutusta ilmiönä. Harjaannut toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saat tilaisuuden soveltaa vuorovaikutustutkimusta käytäntöön. Opit myös analysoimaan ja kehittämään oppivien ryhmien ja yhteisöjen toimintaa sekä käsittelemään rakentavasti vuorovaikutuksen ongelmia.

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet vuorovaikutuksen tutkimuksen käsitteitä ja kykenet hahmottamaan vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • osaat hyödyntää vuorovaikutustutkimuksen teorioita ja käsitteitä vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkasteluun
 • ymmärrät ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen osana koulu- ja työelämän moninaisia vuorovaikutusympäristöjä (esim. fyysiset, digitaaliset)
 • osaat kehittää itsetuntemustasi ja havainnoida omaa toimintaasi ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmässä ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmän ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta
 • rohkaistut osallistumaan ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä
 • osaat ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja suuntaa toimintaansa vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisuun[

Opintojaksolla

 • tarkastellaan vuorovaikutusta tieteellisenä tutkimuskohteena. Tarkasteltavia ilmiötä esimerkiksi ryhmäprosessit, ryhmän dynamiikka, osallistava ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutuksen haasteet, toimijuus, aloitteellisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, valtasuhteet, vuorovaikutus verkossa
 • tarkastellaan oppimista mahdollistavaa avointa ja turvallista ryhmäkulttuuria.
 • sovelletaan vuorovaikutustutkimuksen tarjoamia käsitteellisiä välineitä oman toiminnan tarkasteluun osana oppivan ryhmän vuorovaikutusta
 • harjoitellaan ryhmäilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä sekä vuorovaikutuksen ongelmien rakentavaa käsittelyä
 • käsitellään itsetuntemusta ja oman toiminnan tiedostamista erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.
 • pohditaan vuorovaikutuksen laadun ja ryhmätyöskentelyn arvioimisen kysymyksiä
 • harjaannutaan omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn verkossa (OTR) ja sen kehittämiseen

Pakollinen kirjallisuus: 2-4 teosta/artikkelia seuraavista:

 • Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Hellström, M., Johnson, P., Leppilampi, A., & Sahlberg, P. (2016). Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Into-kustannus.
 • Lämsä, A-L. (toim.) (2013). Verkosto vahvaksi: Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-kustannus.
 • Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K.B. (2011) The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child Development, 82 (1), 405–432.
 • Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (toim.) (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.
 • Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (2009). Joining together: group theory and group skills. (10th ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education
 • Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2008). Tutkiva oppiminen - järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.

Oheiskirjallisuutta

 • Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, T. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., & Shriver, T. P. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Gordon, T. (2006). Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa)
 • Goleman, D. (2007). Sosiaalinen äly. Helsinki: Otava. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa)
 • Talvio, M. (2014). How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers’ social and emotional learning. Doctoral dissertation, University of Helsinki. Available:http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0188-4
 • Jauhiainen, R., & Eskola, M. (1994). Ryhmäilmiö. Porvoo: WSOY.
 • Repo-Kaarento, S. (2007). Innostu ryhmästä – Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Karlsson, L., & Riihelä, M. (2004). Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Helsinki: VAPK-kustannus. Saatavilla: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Ajattelu_alkaa.pdf
 • Ketola, K., Knuuttila, S., Mattila, A., & Vesala, K.M. (2002). Puuttuvat viestit. Nonkommunikaatio inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Humphrey, N. (2013). Social and emotional learning: A critical appraisal. Washington DC: SAGE Publications Limited.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491–525.
 • Leroy, N., Bressoux, P., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2007). Impact of teachers' implicit theories and perceived pressures on the establishment of an autonomy supportive climate. European Journal of Psychology of Education, 22(4), 529–545.
 • Eteläpelto, A., Littleton, K., Lahti, J., & Wirtanen, S. (2005). Students’ accounts of their participation in an intensive long-term learning community. International Journal of Educational Research, 43(3), 183–207.
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Virtanen, M. (2015). Kuusi askelta tunnetaitajaksi. Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Asteikolla 0-5

Luennot 4 t, ryhmäopetus 12 t, omatoiminen ryhmätyöskentely verkossa (OTR) 8 t ja oppimistehtävä.

Luento: ma 19.3.2018 klo 16.30-19.45
Ryhmäopetus: ma 26.3., 9.4. ja 16.4.2018 klo 16.30-19.45
Oppimistehtävän palautus 7.5.2018 mennessä.
Luennoilla ei ole pakollista läsnäolovaatimusta. Ryhmäopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.
Katso luennon ja ryhmäopetuksen opetuspaikat kohdasta Aikataulu.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Huomaa myös vaihtoehtoiset ryhmät:
Pedagoginen vuorovaikutus, ryhmä 2
Pedagoginen vuorovaikutus, ryhmä 3