Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.3.2018
16:30 - 19:45
To 5.4.2018
12:15 - 15:45
Pe 6.4.2018
12:15 - 15:45
To 12.4.2018
12:15 - 15:45
Ti 17.4.2018
12:15 - 15:45
To 19.4.2018
12:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ryhmä on tarkoitettu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan vuonna 2016 tai aiemmin aloittaneille tutkinto-opiskelijoille, jotka suorittavat Pedagoginen vuorovaikutus -opintojakson vanhojen tutkintovaatimusten mukaista Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka –opintojaksoa vastaavana suorituksena. Opetuksen järjestää avoin yliopisto, mutta se on opiskelijoille maksutonta. Ilmoittautuminen WebOodissa.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua tähän ryhmään vain, mikäli ryhmään jää vapaita paikkoja tiedekunnan opiskelijoiden ilmoittautumisen päätyttyä. Mahdollisista vapaista paikoista tiedotetaan keväällä 2018.

Kuvaus

Ryhmä on tarkoitettu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan vuonna 2016 tai aiemmin aloittaneille tutkinto-opiskelijoille, jotka suorittavat Pedagoginen vuorovaikutus -opintojakson vanhojen tutkintovaatimusten mukaista Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka –opintojaksoa vastaavana suorituksena. Opetuksen järjestää Avoin yliopisto, mutta se on opiskelijoille maksutonta.

Kotiryhmille B ja E sopiva

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua tähän ryhmään vain, mikäli ryhmään jää vapaita paikkoja tiedekunnan opiskelijoiden ilmoittautumisen päätyttyä. Mahdollisista vapaista paikoista tiedotetaan keväällä 2018.

Opintojaksolla tutustut vuorovaikutukseen tutkimuskohteena ja opit jäsentämään vuorovaikutusta ilmiönä. Harjaannut toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saat tilaisuuden soveltaa vuorovaikutustutkimusta käytäntöön. Opit myös analysoimaan ja kehittämään oppivien ryhmien ja yhteisöjen toimintaa sekä käsittelemään rakentavasti vuorovaikutuksen ongelmia.

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet vuorovaikutuksen tutkimuksen käsitteitä ja kykenet hahmottamaan vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • osaat hyödyntää vuorovaikutustutkimuksen teorioita ja käsitteitä vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkasteluun
 • ymmärrät ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen osana koulu- ja työelämän moninaisia vuorovaikutusympäristöjä (esim. fyysiset, digitaaliset)
 • osaat kehittää itsetuntemustasi ja havainnoida omaa toimintaasi ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmässä ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • tunnistat ja osaat käsitteellistää opiskelijaryhmän ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta
 • rohkaistut osallistumaan ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä
 • osaat ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja suuntaa toimintaansa vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisuun[

Opintojaksolla

 • tarkastellaan vuorovaikutusta tieteellisenä tutkimuskohteena. Tarkasteltavia ilmiötä esimerkiksi ryhmäprosessit, ryhmän dynamiikka, osallistava ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutuksen haasteet, toimijuus, aloitteellisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, valtasuhteet, vuorovaikutus verkossa
 • tarkastellaan oppimista mahdollistavaa avointa ja turvallista ryhmäkulttuuria.
 • sovelletaan vuorovaikutustutkimuksen tarjoamia käsitteellisiä välineitä oman toiminnan tarkasteluun osana oppivan ryhmän vuorovaikutusta
 • harjoitellaan ryhmäilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä sekä vuorovaikutuksen ongelmien rakentavaa käsittelyä
 • käsitellään itsetuntemusta ja oman toiminnan tiedostamista erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.
 • pohditaan vuorovaikutuksen laadun ja ryhmätyöskentelyn arvioimisen kysymyksiä
 • harjaannutaan omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn verkossa (OTR) ja sen kehittämiseen

Pakollinen kirjallisuus: 2-4 teosta/artikkelia seuraavista:

 • Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Hellström, M., Johnson, P., Leppilampi, A., & Sahlberg, P. (2016). Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Into-kustannus.
 • Lämsä, A-L. (toim.) (2013). Verkosto vahvaksi: Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-kustannus.
 • Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K.B. (2011) The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child Development, 82 (1), 405–432.
 • Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (toim.) (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.
 • Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (2009). Joining together: group theory and group skills. (10th ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education
 • Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2008). Tutkiva oppiminen - järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.

Oheiskirjallisuutta

 • Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, T. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., & Shriver, T. P. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Gordon, T. (2006). Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa)
 • Goleman, D. (2007). Sosiaalinen äly. Helsinki: Otava. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa)
 • Talvio, M. (2014). How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers’ social and emotional learning. Doctoral dissertation, University of Helsinki. Available:http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0188-4
 • Jauhiainen, R., & Eskola, M. (1994). Ryhmäilmiö. Porvoo: WSOY.
 • Repo-Kaarento, S. (2007). Innostu ryhmästä – Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Karlsson, L., & Riihelä, M. (2004). Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Helsinki: VAPK-kustannus. Saatavilla: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Ajattelu_alkaa.pdf
 • Ketola, K., Knuuttila, S., Mattila, A., & Vesala, K.M. (2002). Puuttuvat viestit. Nonkommunikaatio inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Humphrey, N. (2013). Social and emotional learning: A critical appraisal. Washington DC: SAGE Publications Limited.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491–525.
 • Leroy, N., Bressoux, P., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2007). Impact of teachers' implicit theories and perceived pressures on the establishment of an autonomy supportive climate. European Journal of Psychology of Education, 22(4), 529–545.
 • Eteläpelto, A., Littleton, K., Lahti, J., & Wirtanen, S. (2005). Students’ accounts of their participation in an intensive long-term learning community. International Journal of Educational Research, 43(3), 183–207.
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Virtanen, M. (2015). Kuusi askelta tunnetaitajaksi. Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Asteikolla 0-5

Luento 4 t, ryhmäopetus 12 t ja OTR 8 t

Luento ma 19.3.2018
Ryhmäopetus: 5.4., 12.4. ja 19.4.
OTR: 6.4. ja 17.4.

Luennoilla ei ole pakollista läsnäolovaatimusta, ryhmäopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.

Opintojakso toteutetaan ryhmäopetuksena noin 20 hengen ryhmissä. Osa tunneista on ohjaajan vetämiä, ja osa tunneista ryhmän omatoimista työskentelyä (OTR).

Ryhmäopetuksessa painottuu teorian soveltaminen ja ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen käytännön harjoittelu. Keskeinen tavoite on hyödyntää opintojaksolla koettuja ja läpielettyjä todellistuneita vuorovaikutuksen ilmiöitä (opiskelijaryhmän sisällä, opiskelijaryhmän ja ohjaajan välillä), joita reflektoidaan kirjallisuuteen peilaten. Tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusvalmiuksia itsetuntemuksen syvenemisen kehyksessä.