Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.9.2017
14:00 - 16:00
Pe 15.9.2017
08:00 - 10:00
Ke 20.9.2017
14:00 - 16:00
Pe 22.9.2017
08:00 - 10:00
Ke 27.9.2017
14:00 - 16:00
Pe 29.9.2017
08:00 - 10:00
Ke 4.10.2017
14:00 - 16:00
Pe 6.10.2017
08:00 - 10:00
Ke 11.10.2017
14:00 - 16:00
Pe 13.10.2017
08:00 - 10:00
Ke 18.10.2017
14:00 - 16:00
Pe 20.10.2017
08:00 - 10:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

  • Opiskelija osaa selittää lukuisien ympäristönsuojelun hankkeiden onnistumiskertomukset ja vastaavasti tuntee lukuisia tapauksia, missä ympäristönsuojeluhanke on epäonnistunut tai missä ympäristönsuojelu on ollut puutteellisesta.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat käytännössä vaikuttaneet ympäristönsuojelun onnistumiseen/epäonnistumiseen.
  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija hahmottaa Suomen ympäristöongelmien erityispiirteet.
  • Opiskelija tekee ympäristöalan yliopisto-opintojensa ensimmäisen kurssityön.
  1. Luennot ja niihin liittyvä vuoropuhelu alan professorien kanssa. Aiheina ympäristönsuojeluhankkeet maa- ja vesiekosysteemit elinvoiman puolesta, kansainvälinen ympäristönsuojelu, Arktisen alueen erityispiirteet, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen ja teknologinen kehitys ja niihin liittyvät ympäristönsuojelun pyrkimykset.
  2. Oma kurssityö: tutkielma ympäristönsuojelun onnistumisesta ja haasteista.
  3. Oppikirja, joka ilmoitetaan myöhemmin.
  4. Tentti, jossa on ainesta luennoista ja oppikirjasta.

Luennoilla ilmoitettava oppimateriaali.

Tentin osuus 50% arvosanasta, kurssin harjoitustyön osuus 50%. Molemmat on suoritettava hyväksyttävästi.

Luennot 26 tuntia + noin 16 t kurssityön työstämistä. Luennot voi kuunnella paikan päällä tai verkosta. Katso luentojen ajat ja opetuspaikat Aikataulu -kohdasta. Opetuksen päätteeksi on tentti. Luentojen osuus 30%, kurssityön osuus 40% ja tenttiin valmistautumisen osuus 30% suoritukseen tarvittavasta opiskeluajasta.

Luennot tallennetaan UNITUBEen eikä luennoille osallistumista valvota, mutta luentomateriaaleihin on perehdyttävä, jotta voi menestyksellä suorittaa tentin. Luentotallenteet löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Harjoitustyön ohjeistus ja ohjaus Moodle-oppimisympäristössä. Avoimen yliopiston opiskelijoiden harjoitustöiden tekemiseen ei sisälly lähitapaamisia. Harjoitustyöt 31.10.-13.12. ti klo 12-14 ovat tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille. Avoimen yliopiston opiskelijat tekevät harjoitustyötä 18.10.2017-26.1.2018 välisen ajan.

Oppimisympäristö Moodle avautuu viimeistään opintojakson alkaessa. Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
Ti 5.12.17 klo 12-14
Ti 12.12.17 klo 12-14
Ke 13.12.17 klo 17-19
La 10.2.18 klo 9-11

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä 3 kpl.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opetus on yhteisopetusta Ympäristötieteiden kandiohjelman kanssa. Avoimella yliopistolla on rajoitettu määrä opiskelijapaikkoja.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja