Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 26.10.2018
08:00 - 10:00

Muu opetus

26.10. - 26.10.2018 Pe 08.00-10.00
Olli-Pekka Penttinen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.
  1. Luennot ja niihin liittyvä vuoropuhelu alan professorien kanssa. Aiheina maa- ja vesiekosysteemit ja niiden käyttö, kansainvälinen ympäristönsuojelu, arktisen alueen erityispiirteet, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen ja teknologinen kehitys.
  2. Oma kurssityö ympäristönsuojelun onnistumisesta ja haasteista.
  3. Tentti.

Luennoilla ilmoitettava oppimateriaali.

Tentin osuus 70% arvosanasta, kurssin harjoitustyön osuus 30%. Molemmat on suoritettava hyväksyttävästi.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja