https://pixabay.com/fi/photos/polttomoottorik%C3%A4ytt%C3%B6isell%C3%A4-...

Globaalit ympäristöongelmat haastavat ihmiskuntaa ja muuttavat ympäristöämme jatkuvasti. Suurten muutosten takia ympäristöosaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen -kurssilla opit, millaiselta ympäristöongelmien kokonaiskenttä näyttää globaalisti, ja mitä näille ongelmille voidaan tehdä. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää ympäristöongelmia eri näkökulmista. Pääset myös näkemään millaista ympäristötieteiden opiskelu on Helsingin yliopistossa.

Tämä 2 op:n toteutus on osa 5 op:n Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen opintojaksoa. Tämä sopii hyvin esimerkiksi lukio-opintojen ohella suoritettavaksi lyhyeksi tutustumiseksi siihen, millaista opiskelu ympäristötieteissä on. 2 op:n suorituksen voi myös täydentää 5 op:n suoritukseksi.

Opintojakson suoritukseen kuuluvat luentotallenteet ja viikottaiset itsenäiset tehtävät.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei ennakkovaatimuksia.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.

Kurssilla käydään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin käsitellään ruuantuotantoa, kaupungistumista, arktista aluetta ja resurssien käyttöä. Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia ratkaisukeinoja.

Kurssiin kuuluu itsenäiset kurssitehtävät ja niihin liittyvä oheismateriaali Moodlessa.

Luentoja 11x2 h, itsenäiset tehtävät 30 h

Ilmoitetaan kurssin alussa. Huom: Kurssilla käytetään englanninkielistä tehtävämateriaalia.

hyväksytty/hylätty

Luentoja 11x2 h, itsenäiset tehtävät 30 h

Viikottaisten tehtävien palautus:19.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen

Kurssi on osa Ympäristötieteiden perusopintoihin sisältyvää Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op -opintojaksoa. 2 op:n laajuinen kurssi on mahdollista täydentää 3 op:n kurssiosuudella, jolloin opintojakson koko laajuudeksi tulee 5 op. Ilmoittautumislinkki täydentävälle kurssiosuudelle löytyy kurssin Moodlesta.