Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Luennot ja muut suoritus ohjeet Zoomin kautta ja luennoista tehdään myös tallenteet. Zoom-linkki löytyy kurssin Moodle-sivuilta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=43988

Ilmoittaudu

Aikataulu

Luennot välitetään Zoomin kautta ja niistä tehdään myös tallenteet.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 1.2.2021
12:15 - 14:00
Ti 2.2.2021
14:15 - 16:00
Ke 3.2.2021
14:15 - 16:00
To 4.2.2021
12:15 - 14:00
Pe 5.2.2021
14:15 - 16:00
Ma 8.2.2021
12:15 - 14:00
Ti 9.2.2021
14:15 - 16:00
Ke 10.2.2021
14:15 - 16:00
To 11.2.2021
12:15 - 14:00
Pe 12.2.2021
14:15 - 16:00
Ma 15.2.2021
12:15 - 14:00
Ti 16.2.2021
14:15 - 16:00
Ke 17.2.2021
14:15 - 16:00
To 18.2.2021
12:15 - 14:00
Pe 19.2.2021
14:15 - 16:00
Ma 22.2.2021
12:15 - 14:00
Ti 23.2.2021
14:15 - 16:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakson järjestää ympäristötieteiden koulutusohjelma. Tälle opintojaksolle on varattu 30 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta opinto-ohjelman Ilmoittaudu -painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii erityisesti luonnon ja ekosysteemin toiminnasta kiinnostuneille.

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen

Hallitsee seuraavien asioiden pääpiirteet ympäristöongelmien ymmärtämistä ja määrittämistä varten:

 • Miten ympäristö rakentuu
 • Aineiden varastot ja vuot: hiili, typpi, fosfori: missä paikassa, missä muodossa, miten käytettävissä?
 • Miten aineet kiertävät, mikä säätelee?
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat
  Ilmastohistoria ja ilmaston säätely
 • Mitä ovat ekosysteemit?
 • Mitä on biodiversiteetti?

Tietää, minkälaiset päävaikutukset ihmisellä on ollut maisemaan, eliöihin ja ekologiaan, aineiden kiertoihin, ilmakehään ja kemialliseen ympäristöömme, maankäyttöön, kulutukseen ja teolliseen tuotantoon:

 • Maatalous: vaikutukset mm. N kiertoon, biodiversiteettiin (lajistomuutokset, torjunta-aineet, vieraslajit) maisemaan, rehevöitymiseen, kotieläintuotanto
 • Metsätalous: vaikutukset biodiversiteettiin, hiilen kiertoon ja varastoon, metsäkato ja metsien heikkeneminen
 • Energiankäyttö: fossiiliset polttoaineet, hiili, ilmakehän koostumus, happamoituminen, pienhiukkaset
 • Muutokset vesistöissä
 • ympäristömyrkyt, vaikutus biodiversiteettiin ja eliöiden toimintaan
 • llmastonmuutoksen ennusteet ja muutoksien vaikutukset aineiden kiertoon ja ekosysteemeihin

Kirjoitusharjoituksessa:

 • Opitaan tiedonhakua, englanninkielisen alkuperäisartikkelien lukemista, tiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä
 • Opiskelijat kirjoittavat tieteellisen katsauksen kurssin luentojen aihepiiriin kuuluvasta aiheesta.

Luento-osion materiaalit Moodlessa. Tieteellisen kirjoittamisen osiossa kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus.

Arvosana 0-5, perustuen esitenttiin Moodlessa (10%), luentotenttiin (50%) ja kirjoitusharjoituksen arvosteluun (40%).

Aiheluennot (36 t) + johdantoluento kirjoitustehtävään + tentit (esitentti Moodlessa, kirjallinen luentotentti)

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.2.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät: Ilmoitetaan Moodlessa.

Ympäristötieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja.