Pixabay

miten aine kiertää?

Tiedätkö, miten ihminen vaikuttaa maisemaan, eliöihin, aineiden kiertoihin, ilmakehään tai kemialliseen ympäristöön?

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 27.1.2020
12:15 - 14:00
Ti 28.1.2020
10:15 - 12:00
Ke 29.1.2020
12:15 - 14:00
To 30.1.2020
10:15 - 12:00
Pe 31.1.2020
12:15 - 14:00
Ma 3.2.2020
12:15 - 14:00
Ti 4.2.2020
10:15 - 12:00
Ke 5.2.2020
10:15 - 12:00
To 6.2.2020
10:15 - 12:00
Pe 7.2.2020
12:15 - 14:00
Ma 10.2.2020
12:15 - 14:00
Ti 11.2.2020
10:15 - 12:00
Ke 12.2.2020
12:15 - 14:00
To 13.2.2020
10:15 - 12:00
Pe 14.2.2020
12:15 - 14:00
Ma 17.2.2020
12:15 - 14:00
Pe 28.2.2020
12:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Nämä opinnot järjestää ympäristötieteiden koulutusohjelma. Tälle opintojaksolle on varattu 30 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii ympäristöalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta

Opiskelija hallitsee seuraavien asioiden pääpiirteet ympäristöongelmien ymmärtämistä ja määrittämistä varten:

 • Miten ympäristö rakentuu
 • Aineiden varastot ja vuot: hiili, typpi, fosfori: missä paikassa, missä muodossa, miten käytettävissä?
 • Miten aineet kiertävät, mikä säätelee?
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat luonnonvarat
 • Ilmastohistoria ja ilmaston säätely
 • Mitä ovat ekosysteemit?
 • Mitä on biodiversiteetti?

Opiskelija tietää, minkälaiset päävaikutukset ihmisellä on ollut maisemaan, eliöihin ja ekologiaan, aineiden kiertoihin, ilmakehään ja kemialliseen ympäristöömme, maankäyttöön, kulutukseen ja teolliseen tuotantoon:

 • Maatalous: vaikutukset mm. N kiertoon, biodiversiteettiin (lajistomuutokset, torjunta-aineet, vieraslajit) maisemaan, rehevöitymiseen, kotieläintuotanto
 • Metsätalous: vaikutukset biodiversiteettiin, hiilen kiertoon ja varastoon, metsäkato ja metsien heikkeneminen
 • Energiankäyttö: fossiiliset polttoaineet, hiili, ilmakehän koostumus, happamoituminen, pienhiukkaset
 • Muutokset vesistöissä
 • Ympäristömyrkyt, vaikutus biodiversiteettiin ja eliöiden toimintaan
 • llmastonmuutoksen ennusteet ja muutoksien vaikutukset aineiden kiertoon ja ekosysteemeihin

Oppimistehtävässä:

 • Opiskelija oppii tiedonhakua, tiedonprosessointia, kirjoittamista ja tieteellistä viittauskäytäntöä

Aiheluennot (36 h), tentit (välitentti Moodlessa, kirjallinen luentotentti). Tieteellisen kirjoittamisen osuudessa tehtävän anto- ja ohjeistusluento (1h) ja omatoimista tiedonhakua ja esseen kirjoittamista.

Luento-osion materiaalit Moodlessa. Tieteellisen kirjoittamisen osiossa kirjallisuuden haun perusteella jokaiselle yksilöllisesti aihepiirin mukaan valittava kirjallisuus.

Arvosana 0-5:

 • 60% arvosanasta tulee aiheluennoista, 40% esseen arvosanasta.

Luennoitsijoina on useita aihepiirin eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 27.01.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja ympäristötieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Ympäristötieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Yliopistonlehtori Tarmo Virtanen.

Korvaa Biologian kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.

Korvaa Ympäristötieteiden kandiohjelmassa jakson 519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op.