Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75,00 Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoilla.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
  • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
  • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
  • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
  • arvioida ympäristöriskejä
  • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
  • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
  • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin tieteenaloihin. Kurssin tärkeimmän aihealueet ovat ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja -määrät, kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi, pisteytysmenetelmä kvalitatiivisen riskinarvioinnin osana, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.

Moodlen sisältämä oppimateriaali, kirjallisuus, videoluennot sekä opiskelijoiden itse tuottama materiaali.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointimatriisi ja arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella. Kurssin arvosana (0-5) koostuu henkilökohtaisten tehtävien suorittamisesta (50 %), kirjallisuuspistareista eli monivalintatenteistä (20 %; 4 koetta), ryhmätöistä (30 %) ja yleisestä kurssiaktiivisuudesta, joka voi korottaa arvosanaa (max. 5 %).

Verkkoluennot 6 t + verkkotyöskentely (sisältää harjoitustehtävät ja ryhmätyön) + monivalintatentit. Kurssi koostuu neljän teemamoduulin ohjausluennoista (AC), seitsemästä henkilökohtaisista tehtävästä, aktiivisesta verkkokeskustelusta sekä kahden ryhmätyön suorittamisesta.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa.Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot:

Ti 7.11.17 klo 17.00-18.30
Ti 21.11.17 klo 17.00-18.30
Ti 28.11.17 klo 17.00-18.30

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Opintojakson suoritukseen kuuluu neljä monivalintatenttiä. Monivalintatenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodle -oppimisympäristössä. Monivalintatentteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Opintojakso on yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon tutkinto-opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja.