Kuva: Pexels

opi riskiarviointimenettelyjä

Huoli ympäristöstä on ajankohtaisempi kuin kenties koskaan aiemmin. Miten ympäristöriskien arviointi vastaa tähän haasteeseen?

Opintojaksolla tutustut mm. ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin, vaiheittaisiin riskinarviointiprosesseihin ja EU:n ympäristölainsäädäntöön kansallisella tasolla. Opintojakson jälkeen osaat esimerkiksi arvioida ympäristöriskejä ja
tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75,00 Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Tälle opintojaksolle on varattu 20 opiskelijan maksuton kiintiö, joka on tarkoitettu ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille. Ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijat ilmoittautuvat Avoimeen yliopistoon WebOodista löytyvän linkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii Ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, ympäristöalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiemmin suoritettu Ekotoksikologian opintojakso (5 op) tukee tämän opintojakson sisältöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
  • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
  • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
  • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
  • arvioida ympäristöriskejä
  • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
  • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
  • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin tieteenaloihin. Kurssin tärkeimmän aihealueet ovat ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja -määrät, kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi, pisteytysmenetelmä kvalitatiivisen riskinarvioinnin osana, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.

Moodlen sisältämä oppimateriaali, kirjallisuus, videoluennot sekä opiskelijoiden itse tuottama materiaali.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointimatriisi ja arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella. Kurssin arvosana (0-5) koostuu henkilökohtaisten tehtävien suorittamisesta (50 %), kirjallisuuspistareista eli monivalintatenteistä (20 %; 4 koetta), ryhmätöistä (30 %) ja yleisestä kurssiaktiivisuudesta, joka voi korottaa arvosanaa (max. 5 %).

Verkkoluennot 6 t + verkkotyöskentely (sisältää harjoitustehtävät ja ryhmätyön) + monivalintatentit. Kurssi koostuu neljän teemamoduulin ohjausluennoista (AC), seitsemästä henkilökohtaisista tehtävästä, aktiivisesta verkkokeskustelusta sekä kahden ryhmätyön suorittamisesta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 6.11.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot:

Ke 06.11.2019 klo 17.00-18.30
Ti 19.11.2019 klo 17.00-18.30
Ti 03.12.2019 klo 17.00-18.30

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Opintojakson suoritukseen kuuluu neljä monivalintatenttiä. Monivalintatenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodle -oppimisympäristössä. Monivalintatentteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja ympäristötieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja.