Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

opi riskiarviointimenettelyjä

Huoli ympäristöstä on ajankohtaisempi kuin kenties koskaan aiemmin. Miten ympäristöriskien arviointi vastaa tähän haasteeseen?

Opintojaksolla tutustut mm. ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin, vaiheittaisiin riskinarviointiprosesseihin ja EU:n ympäristölainsäädäntöön kansallisella tasolla. Opintojakson jälkeen osaat esimerkiksi arvioida ympäristöriskejä ja
tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tälle kurssille on varattu 20 opiskelijan maksuton kiintiö, joka on tarkoitettu ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimeen yliopistoon WebOodista löytyvän linkin kautta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
  • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
  • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
  • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
  • arvioida ympäristöriskejä
  • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
  • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
  • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin tieteenaloihin. Kurssin tärkeimmän aihealueet ovat ympäristölle haitalliset kemikaalit, niiden päästölähteet ja -määrät, kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset, vaiheittaiset riskinarviointiprosessit, sinkin EU-riskinarviointi, pisteytysmenetelmä kvalitatiivisen riskinarvioinnin osana, kemikaalikuljetusonnettomuuksien riskinarviointi, PIMA-asetuksen mukaiset arvioinnit, maaperän pilaantuneisuuden raja-arvot, EU:n ympäristölainsäädäntö kansallisella tasolla, REACH, vesipuitedirektiivi, ympäristönlaatunormit.

Moodlen sisältämä oppimateriaali, kirjallisuus, videoluennot sekä opiskelijoiden itse tuottama materiaali.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointimatriisi ja arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella. Kurssin arvosana (0-5) koostuu henkilökohtaisten tehtävien suorittamisesta (50 %), kirjallisuuspistareista eli monivalintatenteistä (20 %; 4 koetta), ryhmätöistä (30 %) ja yleisestä kurssiaktiivisuudesta, joka voi korottaa arvosanaa (max. 5 %).

Verkkoluennot 6 t + verkkotyöskentely (sisältää harjoitustehtävät ja ryhmätyön) + monivalintatentit. Kurssi koostuu neljän teemamoduulin ohjausluennoista (AC), seitsemästä henkilökohtaisista tehtävästä, aktiivisesta verkkokeskustelusta sekä kahden ryhmätyön suorittamisesta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot:

Ti 03.11.2020 klo 17.00-18.30
Ti 17.11.2020 klo 17.00-18.30
Ti 01.12.2020 klo 17.00-18.30

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja ympäristötieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Ympäristötieteiden opintoja.