Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
  • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
  • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
  • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
  • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
  • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä.

Opinnoissa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueisiin, pyritään kehittämään omaa osaamista ja rakentamaan laaja-alainen näkemys ympäristöalan toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä elinkaariajattelusta. Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä perehtymällä kemikaalien ympäristöriskinarvioinnin perustaan ja eri menetelmiin. Opinnot muodostuvat neljästä opintojaksosta:

AYENV-346 Elinkaariajattelu 5 op (Opinnot alkavat 5.9.2018, ilmoittautuminen alkaa 22.7.2018)
AYENV-348 Ympäristöriskien arviointi 5 op (Opinnot alkavat 30.10.2018, ilmoittautuminen alkaa 15.9.2018)
AYENV-347 Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 5 op (Opinnot alkavat 9.1.2019, ilmoittautuminen alkaa 25.11.2018)
AYENV-349 Ympäristövaikutusten arviointi (Opinnot alkavat 13.3.2019, ilmoittautuminen alkaa 27.1.2019)

Painotettu keskiarvo.

Opinnot ovat yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon tutkinto-opiskelijat osallistuvat.