Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kokonaisuudesta vastaa HY:n avoin yliopisto yhdessä ympäristötieteiden kandiohjelman kanssa. Opintokokonaisuus on tarjolla ensisijaisesti ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoille. Mikäli tilaa on myös muiden kandiohjelmien opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Avoimella yliopistolla on oma opiskelijakiintiö kokonaisuudessa.

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
  • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
  • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
  • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
  • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
  • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä

Opintokokonaisuudessa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueisiin, pyritään kehittämään omaa osaamista ja rakentamaan laaja-alainen näkemys ympäristöalan toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä elinkaariajattelusta. Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä perehtymällä kemikaalien ympäristöriskinarvioinnin perustaan ja eri menetelmiin. Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta-neljästä opintojaksosta:

  • AYENV-348 Ympäristöriskien arviointi, 5 op
  • AYENV 346 Elinkaariajattelu, 5 op
  • AYENV-349 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), 5 op
  • AYENV-347 Ympäristölainsäädäntö ja –hallinto, 5 op

Painotettu keskiarvo.

Opetuskielenä suomi.

Avoin yliopisto järjestää opetuksen. Opintoihin on varattu maksuton kiintiö ympäristötieteiden koulutusohjelman opiskelijoille.

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen