Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintokokonaisuuden suorittanut hahmottaa ympäristötutkimuksen kentän laajuuden ja ymmärtää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen. Kokonaisuuden suorittanut on tutustunut tarkemmin ympäristötutkimukseen, käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin sekä valitsemallaan luonnontieteen tieteenalalla että humanistisella ja/tai yhteiskuntatieteellisellä tieteenalalla.

Kaikille pakollinen opintojakso:

 • AYENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op

Tämän lisäksi valitse vähintään 5 op sekä humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä että luonnontieteelliseltä ja tekniseltä sisältöalueelta:

Vaihtoehtoiset opintojaksot - Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue (vähintään 5 op):

 • AYTTK-ES140 Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
 • AYENV-106 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
 • AYENV-103 Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op
 • AYMAA-101 Maantiede tieteenalana 5 op
 • AYMAA-102 Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
 • AYMAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
 • AYATM302 Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now)2-5 op
 • AYYET-005 Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
 • AYOIK-R456 Monitieteinen ympäristöoikeus 5 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot - Luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue (vähintään 5 op):

 • AYENV-106 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
 • AYBIO-104 Ekologian perusteet 5 op
 • AYMAA-101 Maantiede tieteenalana 5 op
 • AYMAA-103 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
 • AYMAA-105 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op
 • AYATM373 Leadership for sustainable change 5 op
 • AYMAAT-051 Kiertotalous.nyt 3 op
 • AYATM302 Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now)2-5 op
 • AYYET-005 Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op

Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden laajuuden voi opiskelija itse päättää välillä 15-35 op. Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaan.