Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Päivitys 28.8. Suoritustapa muuttunut. Ks. tarkemmin kohdasta kuvaus.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 13.8.2020

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille filosofiasta kiinnostuneille.

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tieto-opissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja.

Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Oppimateriaali on kurssin moodle-ympäristössä.

Arviointi asteikolla 0-5.

Päivitys 28.8. Kurssi suoritetaan verkkokurssina Moodlessa. Kurssin elementit ovat: 1) luentotallenteet 2) luentomateriaalit 3) aineisto 4) aineistotehtävä 5) essee. Kurssilla ei siis ole reaaliaikaisia luentoja.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat filosofian koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa filosofian perusopintoja.