Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 1.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 6.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 8.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 13.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 15.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 20.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 22.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 27.11.2017
12:15 - 13:45
Ke 29.11.2017
10:15 - 11:45
Ma 4.12.2017
12:15 - 13:45
Ma 11.12.2017
12:15 - 13:45
Ke 13.12.2017
10:15 - 11:45
Pe 15.12.2017
13:15 - 16:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Kuulustelun kysymykset on laadittu luentojen ja pakollisen oheislukemiston perusteella. Oheislukemisto: Mika Kiikeri & Petri Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena (Gaudeamus)

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi ja kuulustelu.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Kuulustelu 13.12. klo 9:15–11:45. Uusinta ilmoitetaan myöhemmin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiin ilmoittautuminen: Ensimmäiseen kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua, se on viimeisellä luentokerralla.

Tenttiohjeet