Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 7.11.2018
14:15 - 15:45
To 8.11.2018
12:15 - 13:45
Pe 9.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 13.11.2018
12:15 - 13:45
Pe 16.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 20.11.2018
12:15 - 13:45
Pe 23.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 27.11.2018
12:15 - 13:45
Pe 30.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 4.12.2018
12:15 - 13:45
Pe 7.12.2018
10:15 - 11:45
Ti 11.12.2018
12:15 - 13:45
Pe 14.12.2018
09:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi ja kuulustelu.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Tentti: viimeisellä luentokerralla.

Uusinta: ilmoitetaan myöhemmin.

Tenttiohjeet