Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
08:15 - 09:45
Pe 1.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 6.11.2019
08:15 - 09:45
Pe 8.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 13.11.2019
08:15 - 09:45
Pe 15.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 20.11.2019
08:15 - 09:45
Pe 22.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 27.11.2019
08:15 - 09:45
Pe 29.11.2019
08:15 - 09:45
Ke 4.12.2019
08:15 - 09:45
Ke 11.12.2019
08:15 - 09:45
Pe 13.12.2019
08:15 - 09:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi ja kuulustelu. Suoritustapa tarkentuu ennen kurssin alkua!

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Paikkoja on rajoitetusti Avoimen yliopiston opiskelijoille.