Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 14:30

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Arviointi asteikolla 0-5.