Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti, kesä 2020 5 Cr Kurssi 4.5.2020 - 31.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus etiikkaan, verkkokurssi, kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 15.4.2020 - 29.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti lv. 19-20 5 Cr Kurssi 1.10.2019 - 30.4.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti, kesä 2019 5 Cr Kurssi 2.5.2019 - 30.8.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, verkkokurssi, kevät 2019 5 Cr Verkkokurssi 3.4.2019 - 31.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti lv. 18-19 5 Cr Kurssi 1.10.2018 - 30.4.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti kesä 2018 5 Cr Kurssi 2.5.2018 - 31.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus etiikkaan, Examinarium-tentti lv. 17-18 5 Cr Kurssi 2.10.2017 - 31.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa etiikan keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan merkittävimpiin teorioihin ja keskeisiin aihealueisiin, myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat mm. klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, sekä metaetiikan erityiskysymykset.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.