Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa.

Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi sopii myös lukiolaisille. Kurssista järjestetään myös 1 op:n laajuinen tutustumiskurssi, tarkemmat tiedot tutustumiskurssista julkaistaan syksyllä 2020.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa etiikan keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan merkittävimpiin teorioihin ja keskeisiin aihealueisiin, myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat mm. klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, sekä metaetiikan erityiskysymykset.

Arviointi asteikolla 0-5.

Johdatus etiikkaan (tutustumisosa) 1 op - tervetuloa tutustumaan!

Voit tutustua kurssiin ilmoittautumalla 1 op:n laajuiseen tutustumisosaan. Tutustumisosassa pääset harjoittelemaan akateemisen argumentaation taitoja monipuolisesti lukemalla ja kirjoittamalla, seuraamalla tallennettuja luentoja sekä osallistumalla verkkopohjaisiin pienryhmäkeskusteluun. Tutustumisosa ajoittuu kurssin kahdelle ensimmäiselle viikolle (eli aloitustapaaminen ja ja ensimmäinen varsinainen viikko eli tutustumisviikko).

Verkkokurssi loppukeväällä 2021, tarkka aikataulu täsmentyy syksyllä.

Johdatus etiikkaan on uusimuotoinen, verkossa suoritettava monimuotokurssi. Se suoritetaan verkko-oppimisympäristössä olevien materiaalien (tekstien, videoiden, animaatioiden, haastatteluiden ja luentojen) pohjalta sekä osallistumalla verkkotyöpajaan kerran viikossa. Verkkotyöpajat ovat arki-iltaisin. Verkkotyöpajassa keskustellaan reaaliaikaisesti (mikrofonin ja kameran välityksellä) kunkin viikon teemasta. Kurssiin sisältyy myös luku- ja kirjoitustehtäviä sekä lopputyönä työstettävä essee. Kurssin arviointi tapahtuu tehtävien, verkkotyöpajojen ja esseen perusteella.

Kurssiin kuuluu myös aloitusluento, jossa kerrotaan kurssin käytännön toteutuksesta tarkemmin.

Arviointiasteikko on 0-5.