Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 30.10.2017
14:15 - 15:45
Ke 1.11.2017
14:15 - 15:45
Ma 6.11.2017
14:15 - 15:45
Ke 8.11.2017
14:15 - 15:45
Ma 13.11.2017
14:15 - 15:45
Ke 15.11.2017
14:15 - 15:45
Ma 20.11.2017
14:15 - 15:45
Ke 22.11.2017
14:15 - 15:45
Ma 27.11.2017
14:15 - 15:45
Ke 29.11.2017
14:15 - 15:45
Ma 4.12.2017
14:15 - 15:45
Ma 11.12.2017
14:15 - 15:45
Ke 13.12.2017
14:15 - 16:45

Muu opetus

20.12.2017 Ke 14.15-16.45
Mattias Lehtinen
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat antiikista nykyaikaan. Opiskelija osaa soveltaa näitä käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin ja globaaliin kysymyksiin.

Yhteiskunnan normatiivinen perusta ja yhteiskuntajärjestyksen ongelma. Yhteiskuntafilosofian klassiset sopimusteoriat ja niiden filosofiset perusteet. Historiallisia ja nykyisiä keskusteluja muun muassa oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, vapaudesta, demokratiasta, yhteisestä hyvästä, monikulttuurisuudesta, yhteiskuntakritiikistä, vallasta ja ihmisoikeuksista.

Christman, J: Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction ja Wolff, J: An Introduction to Political Philosophy (Third Edition).

Yleinen asteikko 0-5.

Luennot ja kirjalliset tehtävät.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Kirjautumisohjeet moodleen saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Tentit:

1. tentti on viimeisellä luentokerralla 13.12. U40, Sali 1.

2. tentti 20.12. klo 14-17 U40, sali 6.