Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 30.10.2018
14:15 - 15:45
To 1.11.2018
14:15 - 15:45
Ti 6.11.2018
14:15 - 15:45
To 8.11.2018
14:15 - 15:45
Ti 13.11.2018
14:15 - 15:45
To 15.11.2018
14:15 - 15:45
Ti 20.11.2018
14:15 - 15:45
To 22.11.2018
14:15 - 15:45
Ti 27.11.2018
14:15 - 15:45
To 29.11.2018
14:15 - 15:45
Ti 4.12.2018
14:15 - 15:45
Ti 11.12.2018
14:15 - 15:45
To 13.12.2018
14:00 - 17:00

Muu opetus

18.12. - 18.12.2018 Ti 14.00-17.00
Mattias Lehtinen
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat antiikista nykyaikaan. Opiskelija osaa soveltaa näitä käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin ja globaaliin kysymyksiin.

Yhteiskunnan normatiivinen perusta ja yhteiskuntajärjestyksen ongelma. Yhteiskuntafilosofian klassiset sopimusteoriat ja niiden filosofiset perusteet. Historiallisia ja nykyisiä keskusteluja muun muassa oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, vapaudesta, demokratiasta, yhteisestä hyvästä, monikulttuurisuudesta, yhteiskuntakritiikistä, vallasta ja ihmisoikeuksista.

Christman, J: Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction ja Wolff, J: An Introduction to Political Philosophy (Third Edition).

Yleinen asteikko 0-5.

Luentokurssi, kirjalliset tehtävät ja lopputentti

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Lopputentti: viimeisellä luentokerralla 13.12.2018

Lopputentin uusinta: ilmoitetaan myöhemmin.