Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 30.10.2019
16:15 - 17:45
Ma 4.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
16:15 - 17:45
Ma 11.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
16:15 - 17:45
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
16:15 - 17:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
16:15 - 17:45
Ma 2.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
16:15 - 17:45
Ma 9.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat antiikista nykyaikaan. Opiskelija osaa soveltaa näitä käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin ja globaaliin kysymyksiin.

Yhteiskunnan normatiivinen perusta ja yhteiskuntajärjestyksen ongelma. Yhteiskuntafilosofian klassiset sopimusteoriat ja niiden filosofiset perusteet. Historiallisia ja nykyisiä keskusteluja muun muassa oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta, vapaudesta, demokratiasta, yhteisestä hyvästä, monikulttuurisuudesta, yhteiskuntakritiikistä, vallasta ja ihmisoikeuksista.

Christman, J: Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction ja Wolff, J: An Introduction to Political Philosophy (Third Edition).

Yleinen asteikko 0-5.

Luentokurssi, kirjalliset tehtävät ja lopputentti

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.
Tarkemmat ohjeet moodleen kirjautumisesta saat kurssin alussa.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Lopputentti: viimeisellä luentokerralla

Lopputentin uusinta: 20.1.2020 klo 16-18.30 Kielikeskus SH 203 (Fabianinkatu 26, 2 krs.). Ilmoittautuminen uusintaan ohjeistetaan myöhemmin.