Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 27.1.2021
16:30 - 18:30

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat formaalin logiikan (erityisesti lauselogiikan) peruskäsitteisiin: looginen totuus, looginen seuraus ja päättely.

Lauselogiikan peruskäsitteet lähestytään useilla formaalin logiikan menetelmillä, kuten totuustaulut, semanttiset puut ja luonnollinen päättely. Kurssilla tutustutaan myös predikaattilogiikan syntaksiin, semanttisten puihin ja luonnollisen päättelyn menetelmiin ja kurssin lopussa malli-teoreettisen semantiikan alkeisiin (totuus mallissa).

Suoritus arvioidaan asteikolla 0-5 väli- ja loppukokeen sekä suoritettujen harjoitustehtävien perusteella.