Tieto-oppi on filosofian osa-alue, joka tutkii filosofisesti tietoa. Tieto on tärkeää, koska se yhdistää meidät maailmaan.

Haluamme tietää, koska tieto auttaa saavuttamaan päämäärämme ja koska olemme luonnostaan uteliaita käytännöllisistä päämääristä riippumatta. Meille on myös tärkeää olla selvillä siitä, milloin muut ihmiset tietävät tai ovat tietämättä jotakin. Meidän pitäisi luottaa vain niihin, jotka tietävät.

Kurssilla yritetään selvittää, mitä tieto on. Yleisen näkemyksen mukaan tieto vaatii toden ja oikeutetun uskomuksen. Siksi myös kysymys oiketuksen ehdoista on tärkeä. Tieto ja oikeutus ovat keskeiset käsitteet, joiden avulla arvioimme uskomuksiamme. Lisäksi perehdytään mahdollisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin, kuten havaintoon, järkeen, muistiin, muiden ihmisten todistukseen (testimoniaan) ja uskonnolliseen kokemukseen.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 9.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 16.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 23.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 30.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 7.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 9.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 14.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 16.10.2019
12:15 - 13:45

Materiaalit

Pakollinen oheiskirjallisuus:
Sekstos Empeirikos, Skeptisismin pääpiirteet (§ 1-39, 100-117, 164-179).
R. Descartes, Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta (Mietiskelyt 1-4).
D. Hume, ”Akateemisestä ja skeptisestä filosofiasta”.
G.E. Moore, ”Ulkomaailman olemassaolon todistus”.
M. Lammenranta, Tietoteoria, osa 1 (s. 13-71)

Lisäksi luentoa tukevaa materiaalia: Johdantoluku ja powerpoint-diat.

Video

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan osallistumalla menestyksellisesti loppukokeeseen 16.10.19 (ke 12.15-13.45 Päärakennus, sali 13) , jossa kuulustellaan luentojen lisäksi pakollinen oheiskirjallisuus (ks. Materiaalit). Suoritus korvaa myös vanhojen tutkintovaatimusten jakson FTE140.

Kurssin yhteydessä järjestetään myös Jenni Rytkösen vetämä tutoriaali 05.09. -17.10.19 (to 12.15-13.45 Topelia, B107). Se on ensisijaisesti tarkoitettu Filosofian kandiohjelman opiskelijoille, mutta sikäli kuin on tilaa, siihen voivat osallistua myös muut. Tutoriaalissa keskutellaan luennolla käsitellyista aiheista, joten se helpottaa huomattavasti loppukokeeseen valmistautumista.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksossa käsitellään tiedon ja uskomusten oikeutuksen ehtoja ja mahdollisuutta sekä tutustutaan keskeisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tieto-opin kysymykset, menetelmät ja peruskäsitteet sekä ymmärtää millaisia perusteita erilaisille tiedon ja oikeutuksen ehtoja koskeville näkemyksille on olemassa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokurssi ja loppukoe.

Loppukoe: 16.10.19 klo 12.15-13.45, katso tarkemmin kohdasta kurssin suorittaminen

Loppukokeen uusinta: pe 22.11. 2019 klo 12.30-14.30 (Sali Porthanian ala-aulassa). Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen WebOodin kautta ajalla 23.10.-12.11.

Opintojakso on yhteisopetusta. Filosofian koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Paikkoja on rajoitetusti Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Tenttiohjeet