Mitä tieto-oppi on?

ETÄOPETUS Tieto-oppi on filosofian osa-alue, joka tutkii tietoon ja uskomusten oikeutukseen tai järkevyyteen liittyviä kysymyksiä.

Keskeisimmät tieto-opin kysymykset koskevat tiedon luonnetta ja uskomusten oikeutuksen tai järkevyyden ehtoja. Koska oikeutus ja järkevyys ovat normatiivisia käsitteitä, tieto-oppia pidetään yleisesti normatiivisena tutkimusalana: Se ei tutki sitä, mitä uskomme, vaan sitä, mitä meidän pitäisi uskoa.

Näihin keskeisiin kysymyksiin kytkeytyy monia muita tärkeitä kysymyksiä: Miksi tieto on arvokasta? Miten tieto on mahdollista? Mitä on tiedollinen oikeutus? Mikä on tiedon ja oikeutuksen rakenne? Mitkä ovat tiedon ja oikeutuksen lähteet.

Perinteisesti tieto-opin tärkeimpänä tehtävänä on pidetty vastaamista skeptisismiin, jonka mukaan tieto tai oikeutetut uskomukset eivät ole mahdollisia. Radikaaleimmat skeptiset argumentit pyrkivät osoittamaan kaiken tiedon tai uskomusten oikeutuksen mahdottomaksi. Maltillisemmat kieltävät tiedon jostakin todellisuuden osasta, kuten mielen ulkopuolella olevasta maailmasta, arvoista, absoluuttisesta totuudesta tai mielestä riippumattomasta todellisuudesta. Uskottava näkemys tiedon luonteesta ja oikeutuksen ehdoista auttaa selittämään, missä skeptiset argumentit menevät vikaan, jos ne menevät vikaan.

Perinteisen näkemyksen mukaan tieto määritellään oikeutuksen avulla. Jos tämä näkemys pitää paikkansa, oikeutus on perustavampaa kuin tieto. Koska oikeutus on normatiivinen käsite, perustavin tieto-opin kysymys koskisi sitä, mitä meidän pitäisi uskoa. Uskomuksia koskeva normatiivinen puhe viittaa siihen, että olemme vastuussa uskomuksistamme ja että on olemassa uskomista ohjaavia normeja, joita meidän tulisi noudattaa. Monet ovat kuitenkin ajatelleet, ettei näin ole, koska uskomuksemme eivät ole tahdonalaisia. Emme voi vain päättää uskoa jotakin samalla tavalla, kuin voimme päättää lähteä luennolle. Mutta jos tämä pitää paikkansa, miten sitten uskomuksia koskeva normatiivisuus ja oikeutus pitäisi ymmärtää?

Mahdollisia tiedon ja oikeutuksen lähteitä ovat aistihavainto, järki, introspektio, päättely, muisti, testimonia eli muiden ihmisten sana, moraalinen intuitio ja uskonnollinen kokemus. Jokaiseen niistä liittyy omia ongelmia. Varhaisessa uuden ajan filosofiassa vain introspektiota (tietoisuus omista mielentiloista) ja järkeä (tietoisuutta ilmeisista välttämättömistä totuuksista) on pidetty perustavina tiedon ja oikeutuksen lähteinä. Välttääkseen skeptisismi monet ovat nykyisin valmiit hyväksymään muitakin perustavia lähteitä.

Kurssi toteutetaan etänä Zoomissa. Lisätietoja ja opiskelumateriaalia sekä zoom-linkki löytyvät Moodlesta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Luennot pidetään aikataulun mukaan zoom-luentoina. Linkki Moodlessa.
.

Opetusaikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 31.8.2020
14:15 - 15:45
To 3.9.2020
12:15 - 13:45
Ma 7.9.2020
14:15 - 15:45
To 10.9.2020
12:15 - 13:45
Ma 14.9.2020
14:15 - 15:45
To 17.9.2020
12:15 - 13:45
Ma 21.9.2020
14:15 - 15:45
To 24.9.2020
12:15 - 13:45
Ma 28.9.2020
14:15 - 15:45
To 1.10.2020
12:15 - 13:45
Ma 5.10.2020
14:15 - 15:45
To 8.10.2020
12:15 - 13:45
Ma 12.10.2020
14:15 - 15:45
To 15.10.2020
12:15 - 13:45

Muut tapahtumat

PäiväAikaOtsikkoPaikka

Ma 31.8.2020
14:15 - 15:45
Zoom-luennot

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 13.8.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille filosofiasta kiinnostuneille.

Opintojaksossa käsitellään tiedon ja uskomusten oikeutuksen ehtoja ja mahdollisuutta sekä tutustutaan keskeisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tieto-opin kysymykset, menetelmät ja peruskäsitteet sekä ymmärtää millaisia perusteita erilaisille tiedon ja oikeutuksen ehtoja koskeville näkemyksille on olemassa.

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Luentokurssilla, loppukokeella sekä tehtävä.

PÄIVITYS 12.8.
Opintojakso toteutetaan kokonaan etänä. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Tentti viimeisellä luentokerralla. Uusinta 18.11.2020 klo 16.30-18.30

Moodle avautuu ennen opetuksen alkua, moodle-osoite tiedotetaan ilmoittautuneille myöhemmin.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat filosofian koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen (mm. suoritustapaan ja aikatauluun) saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Tarkemmat tiedot mahdollisista muutoksista viimeistään 12.8., jonka jälkeen ilmoittautuminen alkaa.