Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 19.10.2020
10:00 - 11:30
Ke 21.10.2020
10:00 - 11:30
Ma 26.10.2020
10:00 - 11:30
Ke 28.10.2020
10:00 - 11:30
Ma 2.11.2020
10:00 - 11:30
Ke 4.11.2020
10:00 - 11:30
Ma 9.11.2020
10:00 - 11:30
Ke 11.11.2020
10:00 - 11:30
Ma 16.11.2020
10:00 - 11:30
Ke 18.11.2020
10:00 - 11:30
Ma 23.11.2020
10:00 - 11:30
Ke 25.11.2020
10:00 - 11:30
Ma 30.11.2020
10:00 - 11:30
Ke 2.12.2020
10:00 - 11:30
Ma 7.12.2020
10:00 - 11:30
Ke 9.12.2020
10:00 - 11:30
Ma 14.12.2020
10:00 - 11:30
Ke 16.12.2020
10:00 - 11:30
Ma 11.1.2021
10:00 - 11:30
Ke 13.1.2021
10:00 - 11:30
Ma 18.1.2021
10:00 - 11:30
Ke 20.1.2021
10:00 - 11:30
Ma 25.1.2021
10:00 - 11:30
Ke 27.1.2021
10:00 - 11:30
Ma 1.2.2021
10:00 - 11:30
Ke 3.2.2021
10:00 - 11:30
Ma 8.2.2021
10:00 - 11:30
Ke 10.2.2021
10:00 - 11:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

-------

More information: Registration and fees

Open University's summer courses are free of charge for the undergraduate students of the University of Helsinki who are enlisted as attending students at the time of registration.
Free payment does not apply to any material charge.

Registration begins 45 days before the beginning of the course. The exact registration time is shown by clicking the Register button.

 • The online registration is available for those who have Finnish identity number and an online bankig ID.
 • If you don't have Finnish identity number and / or an online banking ID, please contact the Admission Services of University of Helsinki for instructions : admissions(at)helsinki.fi.
 • International students at the University of Helsinki can enrol on the course with their University of Helsinki username.

More information:

University of Helsinki username

As an Open University student you'll get the University of Helsinki username to access the university's IT systems. The username should be activated after the registration online or at the university.

Online activating requires strong electronic identification. If it is not possible, you should visit the Helsinki University ID-point.

More information:

A University of Helsinki username: personal or electronic identification


More information on studying at the Open University:

Open University reserves the right to make changes to the study programme

Kuvaus

Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Suomi 2B -kurssin (A2.1.) tai heillä on vastaava osaaminen.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 2B tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssin lähtötaso on A2.1.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat kertoa menneen ajan tapahtumista kaikissa eri aikamuodoissa
 • osaat kertoa koulutus- ja työhistoriastasi sekä mahdollisista urasuunnitelmistasiosaat kertoa oman kulttuurisi juhlista ja tavoi
 • osaat keskustella ja esittää mielipiteitä ympäristönsuojelusta, kulttuurista ja taiteesta sekä kuluttamisesta
 • pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä lyhyitä yksinkertaisia asiatekstejä
 • osaat pyytää kohteliaasti ja kertoa ehdollisista tapahtumista
 • tunnet passiivin funktiot ja osaat käyttää passiivia ehdotuksissa, kerronnassa ja puhekielessä
 • osaat käyttää puhekielisiä ilmauksia sopivissa tilanteissa
 • tiedät, miten eri kielten rinnakkainen käyttö voi tukea vuorovaikutusta
 • osaat neuvotella viestinnässä käytettävistä kielistä ja kertoa keskustelukumppanille, millaiset asiat edistävät ymmärtämistäsi
 • tunnet suomalaisia juhlapäiviä ja tapoja sekä suomalaista kulttuurielämää ja taidetta.

  Tavoitetaitotaso: A2.2

 • Asiointi-, koulutus- ja työelämän sanaston laajentaminen; kulttuuriin ja taiteeseen sekä ympäristönsuojeluun liittyvän sanaston opiskeleminen
 • kielen perusrakenteiden kartuttaminen (perfekti ja pluskvamperfekti, monikon paikallissijat, omistusliitteet, monikon partitiivi ja genetiivi, konditionaali, passiivin preesens, nollapersoona)
 • helppojen asiatekstien kirjoittamisen harjoittelu
 • puheilmaisun sujuvuuden harjoittelu sekä arkikeskustelussa että virallisissa asiointitilanteissa; puhekielen piirteiden harjoittelu
 • monikielisten viestintätilanteiden harjoittelu ja ymmärtämistä edistävien/vaikeuttavien seikkojen erittelyä
 • kulttuurintuntemuksen kasvattaminen (juhlat ja tavat) ja aihepiirin sanaston laajentaminen.
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.
 • Gehring – Heinzmann,Suomen mestari 2 (kappaleet 5–8)
 • Gehring – Heinzmann –Päivärinne –Udd, Suomen mestari 3 (kappaleet 1–2)
  (Oppikirjat eivät sisälly opintomaksuun.)

Kirjalliset ja suulliset tehtävät kurssin aikana ja lopputentti. Tentit voivat olla kirjallisia tai suullisia.

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
 • Arviointi perustuu lopputenttiin ja mahdollisiin kurssitehtäviin sekä osallistumiseen kurssin aikana.
 • Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.
 • Kurssiin kuuluu kontaktiopetusta, pari- ja ryhmätöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta tunneilla ja kotitehtävien tekemistä.
 • Vahva suositus on 80 % osallistuminen tunneille.

Verkkokurssi

Verkkoluennot 56 tuntia (Zoom), kirjalliset ja suulliset verkkotehtävät kurssin aikana, mahdolliset välitentit ja lopputentti.

Katso kohdasta "Aikataulu" verkkoluentojen ajankohdat.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 13.10.2020.

Ohjeet kurssin suorittamiseen ja Zoom-luennoille osallistumiseen löytyvät kurssin Moodlesta.
Ennen kurssin alkua saat opettajalta sähköpostilla ohjeet ensimmäiseen Zoom-luentoon osallistumiseen.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lopputentti:
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä