Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 13.3.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Matemaattiset apuneuvot I.

Opiskelija osaa kompleksilukujen peruslaskutoimitukset. Opiskelija tunnistaa erilaiset ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöiden tyypit ja osaa valita kullekin soveltuvan ratkaisumenetelmän.

Arviointi ja arvostelu toteutetaan kurssin alussa sovittavalla tavalla.

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne.