Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.4.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Matemaattiset apuneuvot I ja II.

Opiskelija tuntee lineaarikuvausten ja matriisien välisen yhteyden. Opiskelija osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista ominaisarvoyhtälön. Opiskelija osaa soveltaa matriisilaskennan tuloksia yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa derivoida ja integroida vektorifunktioita. Opiskelija osaa viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalien käsitteet, sekä tuntee näihin liittyvät Gaussin ja Stokesin lauseet.

Arviointi ja arvostelu toteutetaan kurssin alussa sovittavalla tavalla.

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne.