Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.5.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

Luentomoniste "Havaintojen tilastollinen käsittely" ja luentokalvot.

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta ja 25% laskuharjoituksista. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5 85% kokonaispisteistä.

Kurssiin kuuluu viikottaisia luentoja ja laskuharjoituksia.

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja laskuharjoituksilla.