Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.3.2021
16:15 - 18:00
Ma 22.3.2021
16:15 - 18:00
Ma 29.3.2021
16:15 - 18:00
Ma 12.4.2021
16:15 - 18:00
Ma 19.4.2021
16:15 - 18:00
Ma 26.4.2021
16:15 - 18:00
Ma 3.5.2021
16:15 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kursen är avgiftsfri.

Om du vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister ska du anmäla dig via Öppna universitetet. Anmäl dig när du har lämnat in minst 6/7 föreläsningsdagböcker. Anmälningslänken och anvisningarna hittar du i kursens lärmiljö.

Länk till lärmiljön hittas här https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=426

Du kan registrera dig till lärmiljön med Helsingfors universitets eller en annan högskolas HAKA-användarnamn. Ifall du inte har ett HAKA-användarnamn kan du skapa ett användarnamn för MOOC-kurser. Anvisningar. Registrera dig till lärmiljön senast 10.5.2021 om du vill få en prestationsanteckning i Helsingfors universitets studieregister.

Kursuppgifterna gör du i MOOC-lärmiljön, där du hittar materialet och instruktioner för att genomföra kursen.

Dina studiepoäng registreras i Helsingfors universitets studieregister när du har anmält dig till kursen via Öppna universitetet. Du ser dina prestationsuppgifter i tjänsten Min studieinfo. Du loggar in på Min studieinfo med nätbankskoder.

Läs mer:

Öppna universitetet förbehåller sig rätten till ändringar på den här kurssidan.

Kuvaus

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till övriga valbara studier.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram. Kursen är även öppen för allmänheten.

Grundstudier i ett naturvetenskapligt ämne

Efter kursen har studeranden en bred bild om aktuell forskning i naturvetenskaper vid Gumtäkts kampus.

Studieavsnittet ordnas var annan vårtermin, period IV.

Rekommenderad tidunkt: I vilket skede som helst.

I denna kurs lär du dig det aktuellaste av det aktuella i moderna naturvetenskaper: fysik, kemi, matematik, astronomi, datavetenskap, geologi och geografi samt miljövetenskap. Varje gång på kursen får du träffa topptalare och toppvetenskapsgörare. Kursen går av stapeln på svenska – men stark svenska är inget krav.

Länk till lärmiljön hittas här https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=426

Bedömningsskalan är godkänd-underkänd.

  • Närundervisning
  • Kursen har 80 % närvaroplikt.
  • Prestationssätt:inlärningsdagbok med egna reflektioner om det behandlade ämnet. Inlärningsdagboken får vara på svenska, finska eller engelska.