Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmasta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historian perusopinnot lukuvuonna 2017-2018:
AYHISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op (opintojakso alkaa 5.9.17)
AYHISK-120 Antiikki ja keskiaika 5 op (opintojakso alkaa 6.10.17)
AYHISK-131 Uuden ajan alku I 5 op (opintojakso alkaa 4.12.17)
AYHISK-132 Uuden ajan alku II 5 op (opintojakso alkaa 10.1.18)
AYHISK-141 Uusin aika I 5 op (opintojakso alkaa 6.3.2018)
AYHISK-142 Uusin aika II 5 op (opintojakso alkaa pienryhmä 1. 21.3. ja pienryhmä 2. 22.3.)

Opintojen orientaatiotilaisuus ti 12.9.17 klo 16-17, PR sl 10, Fabianinkatu 33.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy suoritusten keskiarvon mukaan.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmasta.