Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historian perusopinnot lukuvuonna 2018-2019 (alkaa 11.9.18, ilmoittautuminen alkaa 28.7.18 klo 12:00):
AYHISK-110 Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op (alkaa 11.9.18, ilmoittautuminen alkaa 28.7.2018 12:00)
AYHISK-120 Antiikki ja keskiaika 5 op (alkaa 4.10.18, ilmoittautuminen alkaa 20.8.18 klo 12:00)
AYHISK-131 Uuden ajan alku I 5 op, verkkokurssi (alkaa 3.12.18, ilmoittautuminen alkaa 19.10.18 klo 12:00)
AYHISK-132 Uuden ajan alku II 5 op (alkaa 16.1.19, ilmoittautuminen alkaa 2.12.18 klo 12:00)
AYHISK-141 Uusin aika I 5 op (alkaa 5.3.19, ilmoittautuminen alkaa 19.1.19 klo 12:00)
AYHISK-142 Uusin aika II 5 op (alkaa 20.3.19, ilmoittautuminen alkaa 3.2.19 klo 12:00)

Opintojen orientaatiotilaisuus ti 11.9.18 klo 16-17, PR sl 12, Fabianinkatu 33.

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy suoritusten keskiarvon mukaan.

Katso suoritustavat opintojaksojen opinto-ohjelmista.